Podatnicy, mający w swojej firmie auta, zaliczone do środków trwałych firmy, mogą uzyskać odliczenie VAT od kupna paliwa. Tak też dzieje się w przypadku leasingu aut. Należy więc wiedzieć jaki procent zwrotu przypada za wspomniany powyżej zakup i co jeszcze można odliczyć.

Możliwość odliczenia podatku VAT za zakup paliwa przynależy się podatnikom, których koszt ten jest powiązany z działalnością opodatkowaną podatnika i których tenże koszt wliczany jest do kosztów uzyskania przychodów. Warunek ten wyłącza sposobność odliczenia podatku VAT w przypadku działalności wykonujących czynności zwolnione z podatku.

Firmy wypełniające powyższy wymóg, ułatwiające otrzymanie zwrotu podatku za zakup paliwa, obowiązane są także do przedstawienia dowodu kupna, czyli oryginalnej faktury VAT za dany zakup. Faktury te są podstawą do uznania słuszności odliczenia. W przypadku samochodów osobowych, które nie przekraczają 3,5 t, wchodzących w środki trwałe firmy, występuje możliwość odliczenia 60% VAT, ale jedynie do kwoty 6 tys.zł. W przypadku leasingu, watro zatem prowadzić tabelkę, w której ewidencjonowane będą zakupy paliwa po to, by systematycznie sprawdzać, kiedy przekroczony będzie ww. limit.

Pojazdy ciężarowe lub też auta z homologacją wytwórcy albo dostawcy (tak zwane auta z kratką) mogą odliczyć 100% podatku VAT za zakup paliwa. Auta te powinny jednak spełniać określone przez prawo warunki techniczne, udokumentowane badaniem technicznym w stacji kontroli pojazdów.

Za co jeszcze istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT? Lista jest dość spora. Są to:

• Centralny zamek,
• Przeglądy techniczne i wymiana oleju,
• Usługi serwisowe,
• Montaż instalacji gazowej,
• Konserwacja, mycie, przeglądy a także zakup wybranych materiałów, innych niż paliwo (na przykład olej),
• Koszt naprawy powypadkowej,
• Zakup płynu hamulcowego i części zamiennych

Nawigacja